a new article, a new update ...

News blog ...


Answer:

Hoàn toàn có thể. Phần mềm AloStaffing sẽ giúp bạn quản lý user, chỉ cho phép đăng nhập từ máy ở công ty, hoặc truy cập theo giờ/ngày, hoặc cho phép 1 số users (như nhà quản lý) có thêm một số đặc quyền trên hệ thống.

Answer:

Tùy theo gói dịch vụ quý khách hàng đặt mua. Quý khách hàng luôn được miễn phí tính năng mới trong 12 tháng kể từ ngày mua phần mềm. Nếu khách hàng có đóng phí bảo trì những năm sau đó thì những tính năng mới được cập nhật miễn phí.

Answer:

Có. Phần mềm cho phép gởi thông báo, cảnh báo qua email. Tuy nhiên, hệ thống không có tính năng gởi thông báo qua SMS

Answer:

Được. Vui lòng liên hệ trực tiếp để thiết lập buổi khảo sát yêu cầu chi tiết.

Answer:

Được. Tuy nhiên, chuyển đổi dữ liệu có được 100% hay thông tùy thuộc vào nguồn dữ liệu, cũng như tính toàn vẹn dữ liệu trong database cũ của bạn.